ΝΑΥΠΛΙΟ ΚΑΡΑΘΩΝΑ – ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΜΕ ΤΑ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΟΦΟΡΑ