Οθόνη σταθμού LCD TFT

Η οθόνη LCD TFT του σταθμού δρομολογίων είναι ανάλογη με την οθόνη LCD TFT του κύριου σταθμού, αλλά είναι μικρότερη. Αφιερωμένο σε σταθμούς που εξυπηρετούν λιγότερη κίνηση τρένων κατά τη διάρκεια της ημέρας ή εγκατεστημένοι σε περιοχές με λιγότερη επιβατική κίνηση.

5431691Η οθόνη σταθμού δρομολογίων LCD TFT δείχνει τις αφίξεις και τις αναχωρήσεις τρένων σε ημι-μεγάλη, εσωτερική σανίδα. Βασικό καθήκον αυτού του πίνακα είναι να ενημερώνει τους επιβάτες για όλες τις απαραίτητες παραμέτρους ταξιδιού όπως αφίξεις/αναχωρήσεις, αριθμούς πλατφόρμας, προορισμό, ενδιάμεσες στάσεις, πιθανές καθυστερήσεις, τύπο και αριθμό τρένου. Τοποθετείται στον τοίχο σε σημεία μεγάλης επιβατικής κίνησης.