Λύσεις digi-culture

Ψηφιακή κουλτούρα και ΜΜΕ

tvΤα ψηφιακά μέσα έχουν εξελιχθεί σε κλάδο της οικονομίας που έχει τη μεγαλύτερη επιρροή στις κοινωνικές διαδικασίες. Στον όλο και πιο ψηφιοποιημένο κόσμο πολλαπλών πλατφορμών, ο ψηφιακός γραμματισμός έχει καταστεί αναπόφευκτος για τη δυνατότητα μάθησης, αλληλεπίδρασης με το περιβάλλον, κατανάλωσης υπηρεσιών και μέσων (προϊόντα) και δημιουργία νέων αξιών.

Κέντρο Εκπαιδευτικής Τεχνολογίας συντονίζει δραστηριότητες έρευνας, ανάπτυξης και κατάρτισης εκπαιδευτικής τεχνολογίας. Διερευνά την ανάπτυξη, υιοθέτηση και χρήση τεχνολογιών σε διάφορους τομείς της κοινωνίας. Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στις τεχνολογίες στην εκπαίδευση (μαθησιακά περιβάλλοντα και τεχνολογίες, ψηφιακές δεξιότητες, μάθηση με βάση το παιχνίδι, τεχνολογίες εκπαίδευσης βάσει τοποθεσίας), περιβάλλοντα πληροφοριών και βιβλιοθήκες (διαχείριση γνώσης, ψηφιακές βιβλιοθήκες και ψηφιακοί γραμματισμοί), βιομηχανία (τομέας ΤΠΕ, υγειονομική περίθαλψη, κατασκευές κλπ).