ΔΕΥΑ ΝΑΥΠΛΙΟΥ:ΨΗΦΙΑΚΕΣ ΑΠΟΤΥΠΩΣΕΙΣ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΕΩΝ ΔΕΥΑΝ 2022